Menu
Thay-doi-ten-nguoi-dai-dien

Thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của Chủ sở hữu trong Giấy chứng nhận đầu tư

Dưới đây là thủ tục cần làm khi có nhu cầu Thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của Chủ sở hữu trong Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp các nhà đầu... Read more »
Thay-doi-ten-trong-giay-chung-nhan-dau-tư

Thủ tục thay đổi tên các chủ sở hữu trong Giấy chứng nhận đầu tư

Trong luật đầu tư mới khi Thay đổi tên các Chủ sở hữu trong Giấy chứng nhận đầu tư bạn cần làm những thủ tục như sau – Văn bản đề nghị Điều... Read more »