Những điều lưu ý khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Tư vấn Minh Anh xin đưa ra một số Những điều lưu ý khi Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để các doanh nghiệp và các nhà đầu tư tham khảo Đ1. Đối với điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư không cần thẩm tra Để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư doanh nghiệp […]

Những trường hợp không phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư khi chuyển đổi loại hình tổ chức của doanh nghiệp.

Tư vấn Minh Anh xin nêu Những trường hợp không phải Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư khi chuyển đổi loại hình tổ chức của doanh nghiệp để quý khách cũng như các nhà đầu tư tham khảo như sau: Theo quy định tại điều 38 Nghị định 118/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày […]

Tư vấn Thủ tục thay đổi ngành nghề trong Giấy chứng nhận đầu tư

Tư vấn Minh Anh Tư vấn Thủ tục thay đổi ngành nghề trong Giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp tại Hà Nội và các tỉnh trên cả nước Điều 63 Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư 2014 thì quy trình thủ tục thực hiện việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu […]