Menu
Hands with keys- Handing over the keys -

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư do Chuyển nhượng dự án

Dự án đầu tư là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản lý,cấp phép đầu tư. Nó là căn cứ để nhà đầu... Read more »
Gold scales of justice and books on grey background

Các quy định về điều chỉnh dự án đầu tư

Khi thay đổi các nội dung liên quan đến, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn, thời hạn dự án, mục tiêu đầu tư các doanh nghiệp cần thực hiện Thủ tục... Read more »
Công văn hướng dẫn thủ tục và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư 2014

Công văn hướng dẫn thủ tục và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư 2014

Tư vấn Minh Anh giới thiệu Công văn hướng dẫn thủ tục và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư 2014 để quý khách tham khảo khi... Read more »
Thu-tuc-cap-moi-giay-chung-nhan-dau-tu

Tư vấn Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư là gì? Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đầu tư như thế nào? Tư vấn Minh Anh xin tư vấn một số bước trong trường hợp... Read more »
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều chỉnh tên dự án đầu tư và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi hoặc Điều chỉnh tên dự án đầu tư và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cần... Read more »
giay-chung-nhan-dau-tu-la-gi1

Khi nào thì phải xin giấy chứng nhận đầu tư

Điều các nhà đầu tư quan tâm và thường đặt ra câu hỏi là Khi nào thì phải xin giấy chứng nhận đầu tư ?khi nào thì phải điều chỉnh giấy chứng nhận... Read more »