Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư do Chuyển nhượng dự án

Dự án đầu tư là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản lý,cấp phép đầu tư. Nó là căn cứ để nhà đầu tư triển khai hoạt động đầu tư và đánh giá hiệu quả của dự án. Và đặc biệt quan trọng trong việc thuyết […]

Các quy định về điều chỉnh dự án đầu tư

Khi thay đổi các nội dung liên quan đến, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn, thời hạn dự án, mục tiêu đầu tư các doanh nghiệp cần thực hiện Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Theo quy định nhà đầu tư có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu […]

Công văn hướng dẫn thủ tục và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư 2014

Tư vấn Minh Anh giới thiệu Công văn hướng dẫn thủ tục và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư 2014 để quý khách tham khảo khi cần sử dụng điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Ngày 30/6/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số […]

Tư vấn Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư là gì? Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đầu tư như thế nào? Tư vấn Minh Anh xin tư vấn một số bước trong trường hợp Thành lập mới chi nhánh đồng thời với thành lập dự án đầu tư để quý khách nắm rõ như sau: Giấy chứng […]

Điều chỉnh tên dự án đầu tư và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi hoặc Điều chỉnh tên dự án đầu tư và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cần thực hiện các bước như sau: 1. Trình tự thực hiện: 1.1 Bước thứ nhất : Nhà đầu tư nộp văn bản đề […]

Khi nào thì phải xin giấy chứng nhận đầu tư

Điều các nhà đầu tư quan tâm và thường đặt ra câu hỏi là Khi nào thì phải xin giấy chứng nhận đầu tư ?khi nào thì phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Cụ thể một nhà đầu tư đặt ra câu hỏi như sau: Tôi có một dự án Trung tâm thương mại, […]