Danh mục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài

Tư vấn Minh Anh gửi tới khách hàng cũng như quý doanh nghiệp Danh mục Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài để quý khách hàng tham khảo khi cần sử dụng cho việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Danh mục điều […]

Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài

Tư vấn Minh Anh chuyên tư vấn Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài  về hồ sơ thủ tục, trình tự thực hiện, Khi doanh nghiệp có vốn nước ngoài cần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư 2015 (có hiệu lực áp dụng từ ngày […]