Khi số hộ chiếu của nhà đầu tư thay đổi thì có cần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Luật Minh Anh xin được tư vấn về trường hợp Khi số hộ chiếu của nhà đầu tư thay đổi thì có cần Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư không? như sau: Xét về mặt quy định điều chỉnh dự án đầu tư: Nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Khi […]