Những nội dung điều chỉnh trong Giấy chứng nhận đầu tư

Tư vấn Luật Minh Anh xin nêu ra Những nội dung điều chỉnh trong Giấy chứng nhận đầu tư để quý khách hàng được biết và tham khảo khi có nhu cầu cần Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp của mình, Nội dung cụ thể như sau: Điều chỉnh tên người đại diện theo pháp […]