Menu
483675837

Điều chỉnh thời hạn hoạt động của Dự án trong Giấy chứng nhận đầu tư

Quý công ty doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu Điều chỉnh thời hạn hoạt động của Dự án trong Giấy chứng nhận đầu tư cần có các hồ sơ thủ tục theo nội... Read more »
Dieu-chinh-tong-von-dau-tu

Điều chỉnh tổng vốn đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư

Doanh nghiệp và các nhà đầu tư khi muốn Điều chỉnh tổng vốn đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư cần làm các thủ tục và yêu cầu dưới đây : –... Read more »
thay-doi-nganh-nghe-trong-giay-chung-nhan-dau-tu

Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và mục tiêu dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư

Khi bạn cần điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và mục tiêu dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư  cần làm các hồ sơ với nội dung thủ tục... Read more »
Thay-doi-dia-chi-trong-Gcndt

Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư

Dưới đây là nội dung cơ bản về hồ sơ thủ tục cần làm khi doanh nghiệp cần Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu... Read more »
Thay-doi-ten-du-an

Thay đổi tên Dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư

Khi doanh nghiệp có nhu cầu Thay đổi tên Dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư  cần thực hiện những nội dung dưới đây : – Văn bản đề... Read more »
congtycophan

Điều chỉnh vốn điều lệ của doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư

Khi doanh nghiệp có nhu cầu Điều chỉnh vốn điều lệ của doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư cần thực hiện những nội dung dưới đây: – Văn bản đề nghị Điều... Read more »
Thay-doi-ten-doanh-nghiep

Thay đổi tên Doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư

Khi doanh nghiệp có nhu cầu Thay đổi tên Doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư , doanh nghiệp của bạn cần làm các thủ tục sau : – Văn bản đề... Read more »
Thay-doi-dia-chi-doanh-nghiep

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư

Dưới đây là nội dung việc cần thực hiện khi doanh nghiệp Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư : – Văn bản đề... Read more »
Van-ban-dieu-chinh-giay-chung-nhan-dau-tu-01

Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gắn với trường hợp thành lập doanh nghiệp

Dưới đây là Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp Bản đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy... Read more »
Ban-dieu-chinh-gcndt

Bản đăng ký đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư gắn với trường hợp thành lập chi nhánh

Dưới đây là  : BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ   (Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh) (Quyết định số1088/2006/QĐ-BKHĐT... Read more »