Khái niệm và đặc điểm doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài

Khái niệm và đặc điểm doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài: Hiện nay có rất nhiều công ty, doanh nghiệp trong nước đang có ý định liên doanh , hợp tác với các đối tác và doanh nghiệp nước ngoài, nước ngoài. Để làm điều đó các doanh nghiệp cần tìm hiểu và nắm vững […]

Hồ sơ thành lập công ty liên doanh với nước ngoài tại TP.Hồ Chí Minh

Hồ sơ thành lập công ty liên doanh với nước ngoài tại TP.Hồ Chí Minh: Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay cùng với Hà Nội thì TP.Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước, mỗi năm có hàng. TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội là đô thị đặc […]