Trình tự thực hiện Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đầu tư

Trình tự thực hiện Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư * Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định. * Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký đầu tư – Sở Kế hoạch và […]

Thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư

Thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư là một trong những thủ tục bắt buộc khi phát sinh các vấn đề trong quá trình kinh doanh, nhất là trong khi quy định của pháp luật Việt Nam vẫn đang liên tục cập nhật thay đổi để phù hợp với xu hướng phát triền của […]

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do tăng vốn

Tư vấn Minh Anh tư vấn hồ sơ thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do tăng vốn trong quá trình thực hiện dự án đầu tư Việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do tăng vốn thường xuyên xảy ra khi thực hiện dự án đầu tư, Một phần là do sau […]

Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Hà Nội

Việt Nam những năm gần đây đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực vào thể giới, đặc biệt là việc đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài. Trong đó không thể không kể đến các dự án đầu tư vào thủ đô Hà Nội, trung tâm chính trị – kinh […]

Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Ninh

Nước ta hiện nay đang đẩy mạnh các chính sách thu hút và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thực hiện việc đầu tư ở Việt Nam. Trong đó, Bắc Ninh được biết đến là một tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư dù diện tích nhỏ nhất Việt Nam. […]

Dịch vụ tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Dịch vụ tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư: Sau gần 30 năm thực hiện chính sách mở cửa thu hút Đầu tư nước ngoài (ĐTNN), hiện nay Việt Nam đang trở thành một trong những quốc gia đẩy mạnh các chính sách thu hút đầu tư. Tính đến ngày 20 tháng 11 […]

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư hay còn gọi là thay đổi giấy phép đầu tư là một trong những thủ tục bắt buộc khi phát sinh các vấn đề trong quá trình kinh doanh, nhất là trong khi quy định của pháp luật Việt Nam vẫn đang liên tục cập nhật […]

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là yêu cầu bắt buộc khi có phát sinh xảy ra. Việc điều chỉnh kịp thời sẽ tránh cho doanh nghiệp rắc rối về pháp lý trong quá trình hoạt động. Hiểu […]

Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Công ty Minh Anh (Nhà tư vấn), là một công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, tư vấn điều chỉnh dự án đầu tư , tư vấn doanh nghiệp trong nước, cung ứng các dịch vụ tư vấn các vấn đề pháp lý khác […]

Tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Việc tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện khi nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi các nội dung đã được ghi nhận […]