Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư 2017

Hiện nay thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư 2017 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài sau khi thành lập theo qui […]

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do chuyển trụ sở

Công ty Minh Anh (Nhà tư vấn) là một công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, tư vấn thành lập doanh nghiệp,tư vấn doanh nghiệp, tư vấn quyền sở hữu trí tuệ và tư vấn các vấn đề pháp lý khác. Theo quy định của Pháp luật, các doanh […]

Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Đà Nẵng và Các tỉnh Miền Trung

Đà Nẵng với Diện tích: 1.285 km²,Dân số 1,047 triệu (2015),là một thành phố thuộc trung ương từ năm 1997, nằm trong vùng Nam Trung Bộ, Việt Nam, là trung tâm lớn về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế chuyên sâu của […]

Các Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Giấy chứng nhận đầu tư thường been cấp gắn liền with the project án đầu tư and áp dụng phần lớn cho all tổ chức, cá nhân have yếu tố nước ngoài. Giấy chứng nhận đầu tư is license hoạt động làm cơ quan thẩm quyền cấp cho all tổ chức, cá nhân have the […]