Thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Dịch Vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội xin gửi tới quý khách và bạn đọc nội dung Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư  được quy định tại Luật đầu tư 2014 Theo Luật đầu tư 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (Nghị định 118) đã có hiệu […]

Công văn 5122/BKHĐT-PC của Bộ kế hoạch đầu tư

Công văn 5122/BKHĐT-PC của Bộ kế hoạch đầu tư hướng dẫn thi hành luật đầu tư năm 2015 Dịch vụ luật sư uy tín tại Hà Nội xin giới thiệu Công văn 5122/BKHĐT-PC của Bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư năm 2015 Công văn số 5122/BKHĐT-PC được ban hành sau các […]

Mẫu văn bản I.8 báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh

Dịch vụ luật sư uy tín tại Hà Nội xin giới thiệu Mẫu I.8 Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh theo Điều 33, 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO TÌNH […]

Mẫu I.6 văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

Dưới đây Dịch vụ luật sư uy tín Hà Nội xin giới thiệu Mẫu I.6 văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án có điều chỉnh chủ trương đầu tư Theo Điều 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP). Xem thêm bài viết  >> Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư << […]

Hồ sơ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

Dưới đây là những nội dung cần có trong Hồ sơ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình , quý khách có thể tham khảo khi cần thiết Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình tới người quyết định đầu tư để phê […]

Nội dung thiết kế cơ sở của dự án xây dựng

Dưới đây là phần Nội dung thiết kế cơ sở của dự án xây dựng, quý khách tham khảo nếu có nhu cầu tư vấn thêm hoặc còn thắc mắc điều gì mời liên hệ số máy 093 883 43 86 để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ kịp thời 1 . Nội dung […]

Nội dung phần thuyết minh của dự án xây dựng

Dưới đây là Nội dung phần thuyết minh của dự án xây dựng , quý khách tham khảo có thắc mắc hoặc cần tư vấn mời liên hệ để được tư vấn miễn phí. 1 . Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư; đánh giá nhu cầu thị trường, tiêu thụ sản phẩm đối với […]

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Dưới đây là Nội dung và yêu cầu đối với việc  Lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Khi đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư phải tổ chức lập dự án để làm rõ về sự cần thiết phải đầu tư và hiệu quả đầu tư xây dựng công trình, […]

Lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình và xin phép đầu tư

Dưới đây là nội dung tư vấn Lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình và xin phép đầu tư quý khách tham khảo để thuận tiện cho quá trình đầu tư xây dựng công trình và xin giấy phép của mình 1.Các dự án quan trọng quốc gia phải lập Báo cáo đầu tư […]

Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Dưới đây là Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Có đăng ký hoạt động lập dự án đầu tư xây dựng công trình; b) […]