Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài muốn thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tại Sở công thương Việt Nam nơi đặt địa điểm trụ sở văn phòng đại diện. Nhằm hỗ trợ thương nhân nước ngoài giải quyết […]