Trình tự thực hiện Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đầu tư

Trình tự thực hiện Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư * Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định. * Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký đầu tư – Sở Kế hoạch và […]

Tư vấn Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư là gì? Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đầu tư như thế nào? Tư vấn Minh Anh xin tư vấn một số bước trong trường hợp Thành lập mới chi nhánh đồng thời với thành lập dự án đầu tư để quý khách nắm rõ như sau: Giấy chứng […]