Thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài (không đích danh)

Thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài (không đích danh) như thế nào? Đối tượng nào được nhận con nuôi người Việt Nam, lệ phí và hồ sơ bao gồm những giấy tờ, tài liệu gì? Sau đây, Công ty Luật Minh Anh xin giải đáp những câu hỏi trên. Những vấn […]