Menu

Tư vấn xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Công thương Sở công thương

ho-so-giay-chung-nhan-co-so-du-dieu-kien-ve-sinh-an-toan-thuc-pham

Tư vấn xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Công thương/Sở công thương

Thực hiện Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng đối với các sản phẩm rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột, bánh, mứt, kẹo; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trên. Bộ Công thương ban hành Thông tư số 58/2014/TT-BCT quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là thủ tục bắt buộc và là tiêu chí quan trọng đánh giá khả năng đảm bảo an toàn không ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của thực phẩm đối với người tiêu dùng.

Luật Minh Anh tư vấn cho bạn về việc xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Công thương/Sở công thương.

1.Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận

* Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đối với các cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm có công suất thiết kế như sau:

– Rượu: Từ 3.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên;

– Bia: Từ 50.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên;

– Nước giải khát: Từ 20.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên;

– Sữa chế biến: Từ  20.000 lít sản phẩm/năm trở lên;

– Dầu thực vật: Từ  50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên;

– Bánh kẹo: Từ 20.000 tấn sản phẩm/ năm trở lên;

– Bột và tinh bột: Từ 100.000 tấn sản phẩm/năm trở lên;

– Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng các sản phẩm trên.

– Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đối với các cơ sở kinh doanh  trực thuộc thương nhân sản xuất thực phẩm có quy mô và mặt hàng sản xuất theo công suất thiết kế quy định trên; Các cơ sở kinh doanh thực phẩm của thương nhân kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

* Sở Công Thương

Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm của thương nhân kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn trên địa bàn 01tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ sở bán lẻ thực phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố; Các cơ sở kinh doanh trực thuộc thương nhân sản xuất có quy mô, mặt hàng và công suất thiết kế nhỏ hơn các sản phẩm có công suất thiết kế thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận của Bộ Công thương .

2:Trình tự thực hiện

Bước 1: Các tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và nộp tại Bộ công thương/Sở công thương

Bước 2: Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ. Sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 15 ngày làm việc Sở Công Thương thành lập đoàn thẩm định hồ sơ và tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở.

Bước 3: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt”, Bộ công thương/Sở công thương cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở theo Mẫu 5b (đối với cơ sở kinh doanh do Bộ Công Thương thẩm định), Mẫu 5d (đối với cơ sở kinh doanh do Sở Công Thương thẩm định) quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 58/2014/TT-BTC.

3:Thành phần hồ sơ:

–  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu 1b quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 58/2014/TT-BCT;

–  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);

–  Bản thuyết minh về cơ sở vật chất theo Mẫu 2b quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 58/2014/TT-BCT;

– Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);

– Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất, kinh doanh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh (bản sao có xác nhận của cơ sở).

4:Số lượng hồ sơ: 2 bộ

5: Cách thực thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

 

Bài Viết Liên Quan

Chuyên Viên: Dichvuluatsu