Menu

Khi nào thì phải xin giấy chứng nhận đầu tư

Điều các nhà đầu tư quan tâm và thường đặt ra câu hỏi là Khi nào thì phải xin giấy chứng nhận đầu tư ?khi nào thì phải điều chỉnh giấy chứng nhận... Read more »

Những điều lưu ý khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Tư vấn Minh Anh xin đưa ra một số Những điều lưu ý khi Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để các doanh nghiệp và các nhà đầu tư tham khảo Đ1.... Read more »

Những trường hợp không phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư khi chuyển đổi loại hình tổ chức của doanh nghiệp.

Tư vấn Minh Anh xin nêu Những trường hợp không phải Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư khi chuyển đổi loại hình tổ chức của doanh nghiệp để quý khách cũng như... Read more »

Tư vấn Thủ tục thay đổi ngành nghề trong Giấy chứng nhận đầu tư

Tư vấn Minh Anh Tư vấn Thủ tục thay đổi ngành nghề trong Giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp tại Hà Nội và các tỉnh trên cả nước Điều 63... Read more »

Thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của Chủ sở hữu trong Giấy chứng nhận đầu tư

Dưới đây là thủ tục cần làm khi có nhu cầu Thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của Chủ sở hữu trong Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp các nhà đầu... Read more »

Thủ tục thay đổi tên các chủ sở hữu trong Giấy chứng nhận đầu tư

Trong luật đầu tư mới khi Thay đổi tên các Chủ sở hữu trong Giấy chứng nhận đầu tư bạn cần làm những thủ tục như sau – Văn bản đề nghị Điều... Read more »

Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Tư vấn Minh Anh giới thiệu Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để các doanh nghiệp Khi có sự điều chỉnh những kế hoạch đầu tư so... Read more »