Menu

Người lao động cần làm gì không bị người sử dụng lao động giữ bằng gốc

” Người lao động cần làm gì không bị người sử dụng lao động giữ bằng gốc ” Không phải ai cũng hoàn toàn hiểu rõ pháp luật về quyền lợi và... Read more »

Hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Từ ngày 01/04/2016 thủ tục và hồ sơ xin cấp và gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài được thực hiện theo quy định mới của Nghị định 11/2016/NĐ-CP.... Read more »

Nội dung thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động đối với người nước ngoài tại Việt Nam được coi là cơ sở pháp lý cao nhất đảm bảo điều kiện pháp lý để người lao động có... Read more »

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động

Ngày 03 tháng 02 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc... Read more »