Menu

Thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Dịch Vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội xin gửi tới quý khách và bạn đọc nội dung Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư  được... Read more »

Công văn 5122/BKHĐT-PC của Bộ kế hoạch đầu tư

Công văn 5122/BKHĐT-PC của Bộ kế hoạch đầu tư hướng dẫn thi hành luật đầu tư năm 2015 Dịch vụ luật sư uy tín tại Hà Nội xin giới thiệu Công văn 5122/BKHĐT-PC của... Read more »

Mẫu văn bản I.8 báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh

Dịch vụ luật sư uy tín tại Hà Nội xin giới thiệu Mẫu I.8 Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh theo Điều 33, 34, 35, 36,... Read more »

Mẫu I.6 văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

Dưới đây Dịch vụ luật sư uy tín Hà Nội xin giới thiệu Mẫu I.6 văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án có điều chỉnh chủ... Read more »

Hồ sơ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

Dưới đây là những nội dung cần có trong Hồ sơ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình , quý khách có thể tham khảo khi cần thiết Chủ đầu... Read more »

Nội dung thiết kế cơ sở của dự án xây dựng

Dưới đây là phần Nội dung thiết kế cơ sở của dự án xây dựng, quý khách tham khảo nếu có nhu cầu tư vấn thêm hoặc còn thắc mắc điều gì mời... Read more »

Nội dung phần thuyết minh của dự án xây dựng

Dưới đây là Nội dung phần thuyết minh của dự án xây dựng , quý khách tham khảo có thắc mắc hoặc cần tư vấn mời liên hệ để được tư vấn miễn... Read more »

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Dưới đây là Nội dung và yêu cầu đối với việc  Lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Khi đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư phải tổ... Read more »

Lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình và xin phép đầu tư

Dưới đây là nội dung tư vấn Lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình và xin phép đầu tư quý khách tham khảo để thuận tiện cho quá trình đầu tư... Read more »

Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Dưới đây là Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng công trình phải... Read more »