Trong thực tế, hiện nay hợp đồng được sử dụng rộng rãi để kết nối những ràng buộc. Hợp đồng là văn bản pháp lý để các bên giao kết, sửa đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ cụ thể của các bên nhằm tránh những tranh chấp có thể xảy ra giữa các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng. Hiểu được vai trò quan trọng trong việc soạn thảo hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán, biết cách soạn thảo và trình lên một bản hợp đồng chính xác và hợp pháp. Có những khó khăn nhất định trong việc soạn thảo nên bài viết này các thành viên Dichvuluatsu.net luôn sẵn sàng chia sẻ những kiến thức về tư vấn soạn thảo hợp đồng theo quy định mới năm 2022 để giúp bạn đọc cũng như khách hàng có những giao dịch hợp pháp.

Những điều cần biết  về soạn thảo hợp đồng
Những điều cần biết về soạn thảo hợp đồng

Những yếu tố giúp việc thỏa thuận hợp đồng ngày càng quan trọng

Việc đầu tiên, cá nhân hoặc doanh nghiệp, tổ chức cần phải hiểu khái niệm về hợp đồng là gì. Hợp đồng hiểu theo nghĩa chung nhất là sự thỏa thuận giữa hai hoặc các bên về việc xác lập, thay đổi, điều chỉnh hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong những quan hệ cụ thể. Hiện nay pháp luật Việt Nam quy định có 3 loại hợp đồng cơ bản là hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự và hợp đồng lao động.

– Ký kết Hợp đồng là sự thỏa thuận, thống nhất, là những quy định mang tính pháp lý, là sự ràng buộc giữa các bên tham gia về quyền và nghĩa vụ được và cần thực hiện.

– Ký kết Hợp đồng sẽ thiết lập các mối quan hệ giữa các đối tác về các vấn đề như: đầu tư, các quyền tài sản, quyền phân phối, quyền sử dụng, thỏa thuận về nhân lực, khách hàng, quyền nhà thầu, chi phí hoạt động và nhiều giao kết khác theo từng yêu cầu.

– Hợp đồng là một trong những cơ sở pháp lý để đăng ký các giao dịch khác nhau trong hoạt động kinh tế hoặc giao dịch dân sự.

– Hợp đồng là một thỏa thuận pháp lý là cơ sở và căn cứ để giải quyết các tranh chấp liên quan đến các vấn đề mà hai bên đã thỏa thuận và thống nhất.

Các công việc luật sư thực hiện soạn thảo hợp đồng cho cá nhân hoặc doanh nghiệp

Đầu tiên: Tiếp nhận các thông tin và xử lý yêu cầu của Khách hàng là cá nhân hoặc tổ chức.

Những thông tin cơ bản cần thiết đối với cá nhân hoặc tổ chức khi soạn thảo hợp đồng cần chuẩn bị:

-> Nếu là cá nhân thì cung cấp chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân

-> Nếu là tổ chức thì cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Nội dung cơ bản của hợp đồng mà hai bên đã thỏa thuận;

– Thời hạn hợp đồng;

– Giá trị hợp đồng, phương thức và thời hạn thanh toán;

– Các quyền và trách nhiệm cơ bản của hai bên đã được thống nhất;

– Cơ quan giải quyết tranh chấp.

* Trong quá trình trao đổi, Luật sư sẽ giúp bạn cung cấp những thông tin chưa rõ ràng, cụ thể để bạn có thể tiến hành soạn thảo hợp đồng trong thời gian sớm nhất.

Tiếp theo: Sau khi chuẩn bị đầy đủ các thông tin mà cá nhân hoặc tổ chức cung cấp và yêu cầu các luật sư sẽ tến hành soạn thảo hợp đồng.

– Nghiên cứu các tài liệu liên quan và tìm hiểu thông tin liên quan của các bên tham gia hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp để đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo tối đa lợi ích của doanh nghiệp và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng;

– Chuẩn bị cơ sở pháp lý cho các vấn đề liên quan đến quy định;

– Tư vấn pháp lý cho khách hàng trong việc đánh giá và quyết định đàm phán nội dung hợp đồng;

– Cử luật sư tham gia ban đàm phán hợp đồng;

– Đánh giá nội dung, xem xét và chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác cung cấp;

– Soạn thảo, chỉnh sửa các điều khoản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;

– Tư vấn & soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng như các điều khoản thanh toán, điều khoản phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán, nhiều yếu tố pháp lý liên quan khác.

– Soạn thảo các điều khoản hợp đồng cần thiết, đàm phán với các đối tác để bảo vệ các điều khoản quan trọng và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bên thuê;

Cuối cùng: Các luật sư Hoàn thiện hợp đồng và chuyển giao cho khách hàng ký kết hợp đồng.

Cá nhân hay tổ chức cần luật sư tư vấn – hỗ trợ soạn thảo hợp đồng liên quan đến các loại hợp đồng sau:

  • Tư vấn soạn thảo, sửa đổi hợp đồng dân sự, sửa đổi hợp đồng lao động;
  • Tư vấn soạn thảo về Đăng ký nhãn hiệu độc quyền thương hiệu
  • Tư vấn soạn thảo hợp đồng, thay đổi hợp đồng kinh tế, hợp đồng thương mại, hợp đồng đầu tư;
  • Tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng liên doanh;
  • Tư vấn soạn thảo hợp đồng về bản quyền;
  • Soạn thảo tư vấn về hợp đồng bảo đảm bí mật và hợp đồng li-xăng;
  • Tư vấn soạn thảo hợp đồng về nhân sự, về
  • Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán;
  • Tư vấn và soạn thảo các loại hợp đồng khác khi cần thiết.

#Việc soạn thảo hợp đồng dù lớn hay nhỏ đều rất quan trọng đối với cá nhân hoặc tổ chức khi thực hiện giao dịch về thương mại, nhà đất, sở hữu trí tuệ, bản quyền…vv. Bởi vậy nếu cá nhân hoặc tổ chức đang vướng mắc hoặc cần tư vấn và hỗ trợ pháp lý có thể kết nối gặp luật sư theo số điện thoại: 024 6328 – 3468

#Danh mục: Soạn thảo hợp đồng | Luật sư riêng