Menu

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wp_cache_set_posts_last_changed' not found or invalid function name in /home/zpjsawhx/dichvuluatsu.net/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288

Thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của Chủ sở hữu trong Giấy chứng nhận đầu tư

Dưới đây là thủ tục cần làm khi có nhu cầu Thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của Chủ sở hữu trong Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp các nhà đầu tư

– Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư.

– Quyết định bằng văn bản và Bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Công ty hợp danh/ Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần/ hoặc Quyết định của Chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH một thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Chủ sở hữu trong Giấy chứng nhận đầu tư.

– Bản sao hợp lệ Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật được thay đổi.

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đã có sự điều chỉnh về người đại diện theo pháp luật.

Bài Viết Liên Quan

Chuyên Viên: Lê Lan

Bình luận