Menu

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wp_cache_set_posts_last_changed' not found or invalid function name in /home/zpjsawhx/dichvuluatsu.net/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Với tuổi đời hơn 5 năm hoạt động,luật minh anh là đơn vị chuyên nghiệp tư vấn thành lập doanh nghiệp,tư vấn thành lập công ty,tư vấn thành lập các trung tâm,chinh nhánh,tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp,thủ tục,hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp,Tư vấn Minh Anh là nơi bạn có thể gửi trọn niềm tin.

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp – Chuyển đổi doanh nghiệp là hình thức cơ cấu lại doanh nghiệp cho phù hợp với quy mô cũng như sự phát triển của Doanh nghiệp.

Sau khi được cấp đăng ký kinh doanh, Công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại, Công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, Hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi.

Tư vấn thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tại Công ty Minh Anh

1. Tư vấn các loại hình chuyển đổi doanh nghiệp:

–  Tư vấn chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và ngược lại.

–  Tư vấn chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại.

–  Tư vấn chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty thách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại.

–  Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hai thành viên trở lên và ngược lại.

2. Tiến hành các thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

–   Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi công ty.

–   Tiến hành các thủ tục chuyển đổi công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Cam kết của Công ty Minh Anh sau khi chuyển đổi doanh nghiệp:

–   Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung chuyển đổi công ty.

–   Cung cấp Văn bản pháp Luật liên quan đến nội dung chuyển đổi công ty.

Bài Viết Liên Quan

Chuyên Viên: Dichvuluatsu

Bình luận