Menu

Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa

Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp trước khi bắt đầu công việc kinh doanh là rất quan trọng, nó có ảnh hưởng không nhỏ tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do vậy đòi hỏi các thương nhân khi bắt đầu khởi nghiệp phải nghiên cứu, lựa chọn một môi hình doanh nghiệp sao cho phù hợp với lĩnh vực, quy mô kinh doanh của mình.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa

Nội dung Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa của Doanh nghiệp Minh Anh bao gồm:

1.  Tư vấn trước thành lập mới doanh nghiệp tại Thanh Hóa :

–     Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp;

–     Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của Doanh nghiệp;

–     Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong Doanh nghiệp;

–    Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của Doanh nghiệp;

–    Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

–    Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

–    Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

2.  Tiến hành các thủ tục Thành lập Doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền tại Thanh Hóa:

–     Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh;

–     Tiến hành các thủ tục Thành lập Doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

3.  Cam kết  sau thành lập Doanh nghiệp tại Thanh Hóa:

–     Tư vấn hoàn thiện hồ sơ nội bộ của Doanh nghiệp sau khi thành lập Doanh nghiệp;

–    Tư vấn cho Doanh nghiệp cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý gì sau khi thành lập Doanh nghiệp;

–    Cung cấp Văn bản pháp Luật trong lĩnh vực hoạt động cho các Doanh nghiệp sau thành lập.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.

Bài Viết Liên Quan

Chuyên Viên: Dichvuluatsu

Bình luận